เกมส์ทุกเกมส์ที่มีในเว็บไซต์ มีให้เล่นเพื่อความสนุก เพลิดเพลิน บางเกม บางคำพูด อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือรุนแรงบ้าง กับเด็กและเยาวชน เพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรพิจารณาแนะนำในทางที่ถูกต้อง

Adsvertisment

Adsvertisment